Magnus Tobacco - producent af cigarethylstre, cigaretfiltre og andre tobaksvarer

FOR TOBAKSELSKERE

HØJESTE KVALITET AF CIGARETPAPIRHYLSTRE, FILTRE, RULLEPAPIR OG ANDRE TOBAKSVARER. MED VORES
PRODUKTER SØRGER VI FOR AT IMØDEKOMME TOBAKSFORBRUGERNES BEHOV OG FORVENTNINGER I 21. ÅRHUNDREDE.