Magnus Tobacco – produsent av sigaretthylstre, sigarettfiltre og andre tobakkprodukter

FOR DEM SOM ELSKER TOBAKK

SIGARETTHYLSTRE, FILTRE, SIGARETTPAPIR OG ANDRE TOBAKKPRODUKTER AV BESTE KVALITET. VI SØRGER FOR AT
VÅRE PRODUKTER TILFREDSTILLER BEHOVENE OG FORVENTNINGENE TIL FORBRUKERE AV TOBAKKPRODUKTER I 21. ÅRHUNDRE.